St. Joseph's School, Greater Noida

ISC Toppers

ISC Toppers 2016-2017
Science Toppers

Shubham Mittal
97.75%

Saksham Arora
95.75%

Kavish Rana
95.5%

Sameer Puri
95.25%

Vidhi Bhati
95%

Kritika Roy
93.75%

Srishti Kushwaha
93%

Saumya Priya
92.75%

Mohini Singh
92%

Pankaj Bhati
92%

Shalini Singh
89.5%

Commerce Toppers

Priya Yadav
94%

Gaurav Singh Thakur
86.75%

Aditya Kumar
85.25%

Vimal Sharma
85.25%

Ashish Chauhan
83.5%

Rivangi Rajput
83%

Vaibhav Singh
82%

Aditi Modi
81%

Shagun Rohilla
80.5%

Khushi Tewatia
79.75%

Harshit Garg
79.5%

Humanities Toppers

Surbhi Chaudhary
87.75%

Saloni Sinha
87.5%

Yashasvi Raghav
87.25%

Anjali Rawat
87%

Anubhav Ahluwalia
76.25%

Kanishka Mani
74.25%

Vishal Bhati
70.25%

Khushboo Sharma
61.25%

Arvind Bhati
57.75%

Jisha Bhandari
51%

Sneha Nagar
50.5%
ISC Toppers 2015-2016
ISC Toppers 2014-2015
ISC Toppers 2013-2014
ISC Toppers 2012-2013
ISC Toppers 2011-2012